บทความ

Cebu

SMEAG Global Education

SMEAG Logo 01

สถาบันภาษา SMEAG (SMEAG Global Education) ตั้งอยู่ในเมืองเซบู และเมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2006 มีทั้งหมด 4 วิทยาเขต เป็นสถาบันภาษา 3 วิทยาเขต และโรงเรียนนานาชาติอีก 1 วิทยาเขต เปิดสอนหลักสูตรมากมาย เช่น ESL, IELTS, TOEIC, TOEFL, Cambridge, Business และยังเปิดสอนหลักสูตรที่มีการรับรองผลคะแนนด้วย โดยรอบสถาบันมีความปลอดภัยสูง อยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้า รวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย
จุดเด่นของ SMEAG
•    มีหลักสูตร IELTS Guarantee course
•    สถาบัน SMEAG เป็นศูนย์สอบ IELTS แห่งหนึ่งของเมืองเซบู
•    มีหลายหลักสูตรให้เลือกเรียน โดยบางหลักสูตรได้เรียนตัวต่อตัวมากถึง 6 คาบต่อหนึ่งวัน ได้พัฒนาภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
•    สอนโดยอาจารย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งผ่านการคัดเลือกถึง 7 ขั้นตอน และผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดเป็นเวลา 2 เดือน
•    สภาพแวดล้อมเหมาะสำหรับการเรียน สถาบันตั้งอยู่ในทำเลที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

smep.jpg

 

 

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

smedp

 

 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

smelf

 

 

Campus 1 : New Sparta Campus

 

 

Campus 2 : Classic Campus

 

 

 

Campus 3 : Capital Campus

 

 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
The Graduate Company Limited
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เดอะ กราดูเอ็ด
 
เลขที่ 55 ชั้นที่ 5 อาคารเดอลต้า เฮ้าส์
ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพหานคร 10310
 
โทร
02-246-2056
065-409-3229
065-409-3292
065-409-3293
065-409-3294
 
 
Line: @thegraduate
 

17 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 690 ครั้ง

Engine by shopup.com