ReadyPlanet.com
Work and Travel

 

    
 
 รับสมัครนักศึกษาไทย ไปทำงานที่อเมริกา อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ในช่วงปิดภาคเรียน
โครงการ WoRk and TRaVeL in USA เป็นโครงการคุณภาพชั้นยอดที่ส่งเสริมให้นักศึกษาไทย มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนอย่างถูกต้องตามกฏหมายเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานพิเศษช่วงปิดภาคเรียน อีกทั้งยังได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และนักศึกษาได้มีโอกาสท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเรียนรู้ระบบการทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต นักศึกษาจะได้ใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ อีกทั้งยังฝึกความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมใหม่ๆ

 "จองงานถูกใจ รายได้ดี"
 
ตำแหน่งงานมีจำนวนจำกัด รีบโทรเข้ามาเพื่อขอดูงานที่อัพเดทได้เลย  
 CALL NOW O2 729 8883   O86 331 8881  
Promotion ของโครงการ

ข้อดีของโครงการ Work and Travel in USA 
 •  รายได้จากการทำงาน US$ 6 - US$ 15 ต่อชั่วโมง
 •  รายได้อื่นๆ อาทิเช่น ค่าล่วงเวลา, ค่าทิป, ค่าคอมมิชชั่น 
 • ได้พบปะเพื่อนใหม่จากหลากหลายประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
 •  เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 •  เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ
 •  ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆในประเทศอเมริกา
 •  รับใบประกาษนีย์บัตร จากการเข้าร่วมโครงการ

 ตัวอย่างงาน  Work and Travel in USA

คลิ๊กดูตำแหน่งงาน
- พนักงานทำอาหาร
- พนักงานดูแลเครื่องเล่น
- พนักงานขายไอศครีม
- พนักงานเสริฟ
- พนักงานทอดมันฝรั่ง
- พนักงานดูแลห้องพัก
- พนักงานขายอาหาร
- พนักงานต้อนรับ
- พนักงานเก็บเงิน
- พนักงานสวนสนุก
- พนักงานขายแซนวิช
- พนักงานดูแลลูกค้า
- พนักงานทำความสะอาด
- พนักงานร้านสะดวกซื้อ
- พนักงานรักษาความปลอดภัย

 
คุณสมบัติของผู้เข้าโครงการ  
 •  อายุ 18 - 28 ปี
 •   มีสภาพเป็นนักศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
 •   นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 1-3 ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 •   นักศึกษาปริญญาตรีปีที่4 และปริญญาโท ที่เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 
 •   มีทักษะและความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 •   มีมนุษย์สัมพันธ์ดี พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมและประสบการณ์ใหม่ๆ
 •   มึความประพฤติเรียบร้อย รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความขยัน-อดทน และมีใจรักงานบริการ
 
 

ที่พักอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้จ้างงานหรือทางองค์กรจะมีการประสานงานกับทางนักศึกษาในการจัดเตรียมที่พักที่สะดวกต่อการเดินทางและใกล้สถานที่ทำงาน ซึ่งประเภทของที่พักจะมีหลากหลาย อาทิเช่น Apartment, Share House, Homestay, Dormitory
เลือกงานถูกใจ รายได้ดี CALL NOW  O86 331 8881
 
 
 

เอกสารการสมัคร
 •  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เจ้าหน้าที่ THE GRADUATE ทุกสาขา
 •   รูปถ่ายปัจจุบัน ภาพสี จำนวน 1 รูป
 •   Transcrip ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
 •   หนังสือรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
 •   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
ตั๋วเครื่งบินไปอเมริกา สำหรับนักเรียนของโครงการ ราคาพิเศษ สุดๆ

 

Work and Travel in USA เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการ Work and Travel in USA เปิดโอกาศให้นักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยได้ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อไปหาประสบการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้เข้าร่วมโครงการ Work and Travel in USA ทุกคน จะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาของโครงการ

 

WORK and TRAVEL PROGRAM
THE GRADUATE เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือมากเพราะเราเป็นหนึ่งในสมาชิกแห่งสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA) พี่ๆทีมงานทุกคนมากด้วยประสบการณ์และเชียวชาญทางด้าน WORK and TRAVEL โดยเฉพาะ .. พี่ๆทุกคนประสานงานให้แก่น้องๆตั้งแต่เริ่มให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์, แนะนำงานที่เหมาะสม, ส่งเอกสารสมัครเข้าโครงการ, เตรียมความพร้อมด้านวีซ่า, จองตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด และจัดปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

...

 
 


Work and study in Canada
Work and Travel : โปรโมชั่นโครงการ

Up Date โปรโมชั่นของโครงการ Work and Travel in USA ของปีนี้ ..

Work and Travel : แนะนำงานของปีนี้
หน้า 1/1
1
[Go to top]THE GRADUATE ดำเนินการสมัครเรียน และ ยื่นวีซ่า ให้แก่นักเรียนของเราโดยไม่คิดค่าบริการ

THE  GRADUATE : UM Tower, Level 21, Ramkamheng Rd., Suanluang, BKK 10250

02 719 8699 086 129 9333 089 114 9333 086 336 5355 086 331 8881 083 830 0005